Routes mindervaliden

Tijdens de avondvierdaagse zijn er naast de wandelroutes van 5 en 10 kilometer, ook routes voor mindervaliden uitgezet. De routes voor de mindervaliden zijn 5 kilometer lang en geschikt voor rolstoelgebruik.

Zoals elk jaar doen er weer veel mindervalide deelnemers mee via de diverse zorginstellingen in Wezep. Veel vrijwilligers begeleiden de bewoners van de zorginstellingen tijdens de avondvierdaagse.

Een aantal bewoners van Careander de Linde wandelt elk jaar mee.  In wooncentrum De Linde geeft men twee vormen van ondersteuning. Men biedt groepswonen aan voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen en mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

De bewoners van locaties van Viattence: De Turfhorst, De Weidebeek en De Veldheem doen ook mee. Weidebeek is een woonvoorziening voor ouderen met geheugenproblemen. Op de locatie Veldheem zijn 5 groepswoningen die plaats bieden aan 34 cliënten met een gevarieerde zorgvraag. Binnen Turfhorst zijn er woongroepen waar bewoners zorg geboden wordt volgens het concept van kleinschalig wonen. 

Vanuit Villa Esdorp is er ook een individuele opgave. Deze deelnemer wandelt mee met de groep van de Zonnebloem en Viattence.

Aan de gasten van de Zonnebloem wordt ook elk jaar aangeboden om mee te wandelen met de avondvierdaagse. Een gezellige groep vrijwilligers van de Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar.

Wanneer u graag mee wilt wandelen met de minder validen route neemt u dan contact op met de organisatie. We brengen u graag in contact met de zorginstelling waar u bij aan zou kunnen sluiten.

© Foto: Alida Bosma